Ina
Ini sebenarnya masih berhubungan ma topik tentang "Jihad seorang istri" yang lalu, including pengalaman pembangkangan kecil2an Ina sebagai seorang istri *astaghfirullah*. So berhubungan dg hal tersebut, Ina jadi inget topik Nusyuz/pembangkangan yang pernah Ina ulas sedikit dalam tugas kultum Ina sekitar setahun yang lalu. Hanya sepintas saja koq, namun semoga bisa jadi pengingat Ina dan teman2 yang membacanya :).
Nusyuz ialah isteri yang durhaka atau ingkar kepada suami tanpa alasan yang munasabah sesuai dengan syariat islam. Sebab-sebab terjadinya nusyuz ialah:
Isteri keluar dari rumah tanpa pengetahuan atau tanpa izin daripada suaminya.
Isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur.
Isteri bersikap kasar terhadap suaminya.
Isteri tidak mengikut perintah suami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Akibat daripada perbuatan nusyuz ialah:
Isteri hilang haknya sebagai isteri.
Suami tidak lagi bertanggungjawab memberi nafkah kepadanya.
Isteri tidak berhak mendapat layanan dan keadilan daripada suaminya.
Isteri tidak boleh membuat tuntutan daripada suaminya. Sabda Rasulullah S.A.W
( Riwayat Ahmad, al-Bukhari dan Muslim ) Maksudnya : Daripada Abu Hurairah r.a daripada Nabi S.A.W bersabda : “ Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur lalu dia menolak, sehingga suami marah, maka para malaikat akan melaknatnya hingga ke subuh. “
Cara-cara mengatasi perbuatan nusyuz ialah:
Suami hendaklah memberi nasihat kepada isterinya dengan cara yang bijaksana dan menerangkan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh isterinya.
Sekiranya cara tersebut tidak berkesan, suami hendaklah mengasingkan diri daripada isterinya tidak lebih daripada tiga hari.
Jika cara yang pertama dan kedua tidak memberi apa-apa perubahan kepada isteri, suami boleh memukulnya dengan tujuan untuk mengajar tetapi bukan untuk mencederakannya. Cara memukul yang diharuskan ialah:
Tidak keterlaluan sehingga boleh mencederakannya.
Tidak memukul di bahagian-bahagian yang sensitif.
Memukul dengan tujuan untuk mengajar dan menginsafkannya.
Memukul dengan menggunakan alat yang tidak berbahaya. Firman Allah S.W.T
"Dan perempuan-perempuan yang kamu kawatirkan kedurhakaannya, maka nasehatlah mereka itu, dan tinggalkanlah di tempat tidur, dan pukullah. Apabila mereka sudah taat kepadamu, maka jangan kamu cari-cari jalan untuk menceraikan mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dan jika kamu merasa kawatir akan terjadinya percekcokan antara mereka berdua, maka utuslah hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim lagi dari keluarga perempuan. Apabila mereka berdua menghendaki islah, maka Allah akan memberi taufik antara keduanya; sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui." (an-Nisa': 34-35)
0 Responses

Post a Comment